Năm học 2017 – 2018

 • Đời sống học đường

  CHUYẾN DU NGOẠN ĐẾN JUMP ARENA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  IMG_20180606_122034_HDR IMG_20180606_122141_HDR IMG_20180606_122437_HDR IMG_20180606_122454_HDR IMG_20180606_122814_HDR

  CHUYẾN DU NGOẠN CHO SINH VIÊN LẦN 2

  0 1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  CUỘC VẬN ĐỘNG LÀM SẠCH VIỆT NAM

  IMG_1527841963890_1527842295857 IMG_1527841996646_1527842330876 IMG_1527842007143_1527842342996 IMG_1527842010732_1527842347644 IMG_1527842014120_1527842351659 IMG_1527842018335_1527842355562

  NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI TẠI SIS@VUNGTAU

  1 2 3 4 6 7bd74ec24963a73dfe72 2018Jun01 SIS@Childrens Day 01 2018Jun01 SIS@Childrens Day 02 2018Jun01 SIS@Childrens Day 03 IMG_4800 IMG_4820 IMG_4851 IMG_20180601_105626

  ĐỜI SỐNG HỌC ĐƯỜNG TẠI SIS@VT

  Exploring circuits_Science Lab 03 Map of Asia 02 Science Exam Review Game_Jeopardy_03 Terrarium_01  Tessellations_05 Tessellations_Donald Trump_04 Triangles_04

  7L_Area of Trapeziums_01 7L_Area of Trapeziums_02 7L_Area of Trapeziums_03 7L_Geometrical Constructs_Making Mandalas with a compass_01 7L_Geometrical Constructs_Making Mandalas with a compass_02  7L_Math Warmup Exercise 01 7L_Math Warmup Exercise 02

  CUỘC THI ĐÁNH VẦN 2018

  IMG_3369

  IMG_3371

  IMG_3381

  IMG_3373 IMG_3384 IMG_3388

  CẮM TRẠI DÃ NGOẠI 2018

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  LỄ PHỤC SINH

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  TIẾN SĨ ROY DOUTTHITT TỚI THĂM SIS@VUNGTAU

  Dr. Roy 2 Dr. Roy 3

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  8

  11

  18

  24

  25

  26

 • Các sự kiện đặc biệt