Thành tích học tập của học sinh

1

Nguyễn Tống Minh Quân

Học sinh lớp 4

Giải Nhất Cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

1

Nguyễn Tống Minh Quân

Học sinh lớp 4

Giải Nhì Cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

2

Kartini My Baling

Học sinh lớp 6

Giải Nhất Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

3

Nguyễn Lan Chi

Học sinh lớp 6

Giải Nhất Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

5

Phùng Minh Quân

Học sinh lớp 3

Giải Nhất Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

8

Lê Phương Hải Anh

Học sinh lớp 3

Giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

1

Nguyễn Tống Minh Quân

Học sinh lớp 4

Giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

7

Tôn Thất Duy Ân

Học sinh lớp 3

Giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

9

Tyler Watson

Học sinh lớp 3

Giải Nhì Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

10

Anthony Nguyễn Sith Ratanavong

Học sinh lớp 3

Giải Ba Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

11

Lương Hỷ Nhi

Học sinh lớp 6

Giải Ba Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

12

Nguyễn Tống Minh Khuê

Học sinh lớp 3

Giải Ba Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

13

Lương Hỷ Khải

Học sinh lớp 5

Giải Khuyến Khích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

14

Nguyễn Xuân Nắng Mai

Học sinh lớp 5

Giải Khuyến Khích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

15

Phạm Bích Phương

Học sinh lớp 7

Giải Khuyến Khích Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017