Monthly Archives: June 2023

Ngày Hội Quốc Tế Thiếu Nhi

In Uncategorized

Là một trong những hoạt đông vô cùng tuyệt vời và lần đầu tiên được diễn ra tại SIS @ Vũng Tàu. Nhà Trường đã mở một hội chợ từ thiện ngay trong khuôn viên trường nhân ngày kỉ niệm…

Continue reading »