Monthly Archives: January 2017

GIẢI CỜ VUA SIS

Giải Cờ vua SIS đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/1/2017 tại hội trường SIS với sự tranh tài của 24 học sinh và giáo viên. 02 kỳ thủ đứng đầu mỗi nhóm sẽ được nhận những tấm vé…

Continue reading »

Bản tin tháng 1/2017

Bản tin tháng 1/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 1/2017 Bản tin tháng 1/2017 _ Tiếng Việt

Continue reading »