Monthly Archives: April 2018

2018 Senior Camp

2018 Senior Camp Camping is a fun, outdoor experience that helps us bond with nature and our fellow campers.  This year again, we’ve had an interesting and memorable trip to Ngoc Xuong Eco Resort.  We kept some classic SIS camp…

Continue reading »

Bản tin tháng 3 năm 2018

Bản tin tháng 3 năm 2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 3 năm 2018 – tiếng anh  Bản tin tháng…

Continue reading »