Chương trình Quốc tế

Chương trình Quốc tế cung cấp chương trình học có yêu cầu học thuật cao, đáp ứng nhu cầu của học sinh quốc tế. Chương trình Quốc tế được xây dựng với sự kết hợp giữa những thế mạnh học thuật của giáo trình Singapore và cách tiếp cận giáo dục ưu việt thông qua một số môn học theo giáo trình phương Tây. Chương trình cung cấp một nền tảng vững chắc cho học sinh để bắt đầu chương trình học Quốc tế Cambridge ở bậc Phổ thông.

Học sinh sẽ tốt nghiệp tại Trường với lựa chọn theo học Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A.

Mô hình giáo dục STEM được tích hợp trong Chương trình Quốc tế, tập trung vào các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học thông qua phương pháp giảng dạy gắn với thực tế và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Chương trình học còn bao gồm chương trình đào tạo kĩ năng sống Outward Bound, được thiết kế giúp học sinh xây dựng sự tự tin, nâng cao kĩ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả, dành cho học sinh từ Lớp 4 tới Lớp 12.

 • Tập trung phát triển các kỹ năng tiếng Anh (Tiếng Anh theo giáo trình Singapore và Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™))
 • Môn Toán và Khoa học theo giáo trình Singapore được thế giới công nhận về chất lượng học thuật
 • Tiếng Việt và tiếng Hoa được đưa vào chương trình giảng dạy
 • Các kỹ năng mềm quan trọng được xây dựng thông qua các môn học theo giáo trình Úc bao gồm kỹ năng hợp tác trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện, kỹ năng quản lý thời gian và các kỹ năng tự học.
 • Chương trình giáo dục đạo đức được áp dụng toàn trường nhằm phát triển các giá trị đạo đức và xây dựng những phẩm chất tốt
 • Kỹ năng về công nghệ thông tin và các phương pháp học trực tuyến được đưa vào giảng dạy trong tất cả các cấp lớp.
 • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
 • Bậc Mẫu giáo

  Bậc Mẫu giáo

  Chương trình học dành cho học sinh từ 3 đến 6 tuổi ở các lớp Mẫu giáo 1, Mẫu giáo 2 và Lớp Dự bị Tiểu học được giảng dạy bằng tiếng Anh trong một giáo trình có sự kết hợp hài hòa giữa các nội dung giảng dạy chính thống với các cơ hội trải nghiệm, kích thích trẻ tìm hiểu và đặt câu hỏi

  Chương trình học được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm 6 lĩnh vực học tập chính:

  • Hiểu biết về môi trường xung quanh
  • Tiếng Anh và các kỹ năng Ngôn ngữ
  • Làm quen với Số học
  • Phát triển các Kỹ năng Vận động
  • Nhận biết về Bản thân và Xã hội
  • Làm quen với Tin học
 • Bậc Tiểu học

  Bậc Tiểu học

  Chương trình từ Lớp 1 đến Lớp 6 bao gồm các môn học theo giáo trình Singapore:

  • Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Xã hội học, Nghệ thuật, Công nghệ Thông tin, Giáo dục Thể chất và Âm nhạc
  • Tiếng Trung

  Ngoài ra, một số môn học bao gồm:

  • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™) – Áp dụng cho học sinh từ lớp 3 trở lên.
  • Tiếng Việt
 • Bậc Trung học Cơ sở

  Bậc Trung học Cơ sở

  Chương trình từ Lớp 7 đến Lớp 8 bao gồm các môn học theo giáo trình Singapore:

  • Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Nghệ thuật, Giáo dục Thể chất và Âm nhạc
  • Tiếng Hoa

  Một số môn học theo giáo trình Cambridge bao gồm:

  • Viễn cảnh Toàn cầu
  • Công nghệ Thông tin

  Ngoài ra, một số môn học khác bao gồm:

  • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™)
  • Tiếng Việt

 • Bậc Trung học Phổ thông

  Bậc Trung học Phổ thông

  Trường Quốc Tế Singapore được chứng nhận:

  • là Trung tâm Giáo dục Quốc tế Cambridge được cấp phép giảng dạy, tổ chức đánh giá Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A.
  • bởi Hiệp hội các Trường phổ thông và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (WASC)

  Học sinh Lớp 9 và Lớp 10 học Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) 2 năm. Sau đó, học sinh có thể lựa chọn một trong hai chương trình học tiếp theo là:

  • Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS / A trong 2 năm cho Lớp 11 và Lớp 12

  Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE)

  • Kéo dài 2 năm
  • Các môn học Cambridge: Tiếng Anh (Ngôn ngữ thứ nhất hoặc Ngôn ngữ thứ hai); Toán học; Khoa học tích hợp; Công nghệ Thông tin; Kinh doanh; Viễn cảnh Toàn cầu và Giáo dục Thể chất
  • Tiếng Hoa
  • Chương trình STEM (bao gồm Robot và Lập trình)
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™)
  • Tiếng Việt (nếu có)
  • Các môn học tự chọn (nếu có)

  Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A

  Cấp độ A

  • Được biên soạn bởi Đại học Cambridge, đặc biệt dành cho học sinh quốc tế
  • Được công nhận rộng rãi tại 125 quốc gia trên thế giới
  • Học sinh có thể học Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS và A trong vòng 2 năm trước khi học đại học

  Cấp độ AS

  • Một nửa chương trình học của Cấp độ A
  • Chương trình có thể được hoàn thành trong 1 năm
  • Chứng chỉ AS được công nhận như một chứng chỉ độc lập

  Các môn học trong chương trình

  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Văn học Anh
  • Kinh doanh
  • Sinh học
  • Kinh tế học
  • Nghệ thuật
  • Tâm lý học
  • Khoa học Máy tính
  • Tiếng Trung
  • Chương trình Tiếng Anh bổ trợ của Nexgen (neo™)
  • Tiếng Việt (nếu có)