Con đường học vấn

Trường Quốc tế Singapore cung cấp con đường học vấn với kết cấu chặt chẽ cho cả học sinh quốc tế và học sinh Việt Nam được thể hiện qua 3 mốc đánh giá được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm :

  • Chứng chỉ Tốt nghiệp Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE)
  • Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE)
  • Chứng chỉ Cambridge Quốc tế Cấp độ AS / A (AS / A Levels)

Study-Pathway-2020

Chương trình học tại Trường Quốc tế Singapore