Monthly Archives: April 2016

CHUYẾN CẮM TRẠI

Năm nay chuyến cắm trại của trường được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Ngọc Xương, Long Hải. 40 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 hào hứng tham gia chinh phục những thử thách như dựng…

Continue reading »

CUỘC THI ĐÁNH VẦN

Cuộc thi đánh vần đầu tiên tại trường SIS @ Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp! Các em học sinh của tất cả các khối lớp từ tiểu học đến trung học đã tham gia thật hào hứng. Vivian…

Continue reading »