Đội Ngũ Giáo Viên

 

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Thầy DUDLEY PETER SCHROEDER

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Đại học về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Cao đẳng về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân Lực
  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Luật Thương mại
  • Chứng chỉ IV về Đào tạo và Đánh giá

  Thầy MARK ALLEN ROZIC

  Hiệu Phó

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sĩ về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Đại học về Giáo dục Tiểu học

  Thầy Nguyễn Văn Cộng

  Phụ trách Chương trình Việt Nam

  BẰNG CẤP:

  •  Bằng Tốt Nghiệp Sư Phạm Toán – Đaị Học Sư Phạm Vinh
  • Chứng Chỉ Khóa Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Và Công Chức Nhà Nước – Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa tập huấn: Đánh Gía Ngoài Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông – Cục Khảo Thí và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục
  • Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học Quản trị hiệu quả trường học – Dự Án Hỗ Trợ Đổi Mới Quản Lý Giáo Dục (Bộ Gíao Dục Đào Tạo)
    
 • Phụ trách chương trình

  Phụ trách chương trình

  Thầy JOSHUA JAYMES LOWERY

  TRƯỞNG HỌC VỤ

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Khoa học Giáo dục & Khoa học Xã hội
  • ALSDE – Lớp B, Trung học (6-12) – Khoa học Xã hội Tổng quát

  Thầy VICTOR JOHN

  Trưởng học vụ

  BẰNG CẤP :

  • Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Viễn thông.
  • Cử nhân Đại học ngành Viễn thông.
  • Chứng chỉ IV về Đào tạo và Đánh giá.
  • Thạc sĩ Giáo dục Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (CELTA)
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Danh sách đội ngũ giáo viên trong năm học 2022 – 2023

  Giáo Viên Mẫu Giáo

  Giáo Viên Tiểu Học

  Giáo Viên Bộ Môn Tiểu Học

  Giáo Viên Trung Học

  Giáo Viên Bộ Môn Trung Học Cơ Sở

  Giáo Viên Chủ Nhiệm Và Bộ Môn IGCSE