Đội Ngũ Giáo Viên

 

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Thầy DUDLEY PETER SCHROEDER

  HIỆU TRƯỞNG

  • Cử nhân Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học Cao cấp)
  • Chứng chỉ đào tạo & Đánh giá Loại 4
  • Chứng chỉ Phát triển chuyên môn của Lãnh đạo trường

  Thầy MARK ALLEN ROZIC

  Hiệu Phó

  • Thạc sĩ Giáo dục về giảng dạy quốc tế
  • Cử nhân Khoa học ngành Giáo dục Tiểu học
  • Chứng chỉ Phát triển Chuyên môn của Lãnh đạo Trường

  Thầy Nguyễn Văn Cộng

  Phụ trách Chương trình Việt Nam

  • Cử nhân sư phạm Toán học
  • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục Khối Trung học phổ thông
  • Chứng chỉ Quản lý trường học hiệu quả
 • Phụ trách chương trình

  Phụ trách chương trình

  Cô ZELLE DIGNADICE

  TRƯỞNG HỌC VỤ

  • Thạc sĩ giáo dục chuyên ngành tiếng Anh
  • Cử nhân Khoa học ngành Tâm lý học
  • Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh TESOL
  • Chứng chỉ Âm nhạc

  Thầy VICTOR JOHN

  Trưởng học vụ

  • Văn bằng sau Đại học ngành Giáo dục
  • Thạc sĩ Khoa học Quản lý Viễn thông
  • Cử nhân Nghệ thuật trong nghiên cứu Truyền thông
  • Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh CELTA
  • Chứng chỉ Đào tạo & Đánh giá Loại 4
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Bấm vào đây để xem danh sách giáo viên Vũng Tàu 2023-2024