Chương trình Việt Nam Hội Nhập dành dành cho học sinh Trung học Phổ thông

Chương trình Trung Học Phổ Thông Việt Nam Hội Nhập được thiết kế cho học sinh Việt Nam từ lớp 10 đến lớp 12 có nhu cầu tiếp cận chương trình giáo dục có định hướng quốc tế. Chương trình Trung Học Phổ Thông Việt Nam Hội Nhập là sự kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với chương trình Tiếng Anh Quốc tế nhằm trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức trọng tâm vững chắc theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh thành thục.

Học sinh sẽ được nhận Báo cáo kết quả học tập cho các môn học theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Báo cáo kết quả học tập cho chương trình Tiếng Anh Quốc tế. Sau khi hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia, học sinh sẽ được nhận Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh cấp.

 • Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và con đường học vấn cho học sinh bước vào các trường Đại học Việt Nam và Quốc tế.
 • Chất lượng giảng dạy được quản lý bởi Ban Học thuật của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld.
 • Chương trình Giáo dục Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam có chuyên môn.
 • Môn tiếng Anh theo Chương trình Quốc Tế và Chương trình Tiếng Anh Học thuật IELTS (Lớp 11 và Lớp 12) do các giáo viên nước ngoài có chuyên môn đảm nhiệm.
 • Học sinh có cơ hội lựa chọn đăng kí tham dự kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh học thuật IELTS.
 • Các chương trình / hoạt động ngoại khóa giúp học sinh phát triển thể chất, tính sáng tạo, sự chủ động, tự tin và các kỹ năng mềm cần thiết khác.
 • Mô hình giáo dục STEM tập trung vào các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học thông qua phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.
 • Bậc Trung học Phổ thông

  Các Môn Học Trong Chương Trình 

  Các môn học chương trình Việt Nam:

  • Học sinh sẽ học đầy đủ các môn học thuộc Chương trình Giáo dục Việt Nam (chương trình chuẩn) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  Các môn học Quốc tế

  • Chương trình Tiếng Anh Quốc tế
  • Chương trình Tiếng Anh Học thuật IELTS (dành cho lớp 11 và lớp 12)