Sơ lược về Triển Lãm Khoa học

Bởi Mark Reeve

 Vào ngày 11 tháng 10, Triển lãm Khoa học thường niên lần hai  đã được diễn ra tại trường SIS Vũng Tàu với sự tham gia của 20 đội từ lớp 4 đến lớp IGCSE 2 nhằm thể hiện sự hiểu biết và niềm đam mê với  khoa học. Có rất nhiều thí nghiệm và sáng chế, với một số ý tưởng mới như tự thiết kế bình lọc nước và pin dưa hấu, các thử nghiệm khoa học liên quan đến tác động và ảnh hưởng của môi trường xung quanh, nhiệt độ ảnh hưởng đến nam châm và tốc độ bốc hơi.

 Mục tiêu của buổi triển lãm khoa học năm nay dựa trên các nguyên lí khoa học. Những ý tưởng xây dựng mô hình giả thuyết sẽ được tiến hành bằng những thí nghiệm thực tiễn, thu thập kết quả và rút ra kết luận, giúp các em hiểu rõ hơn về khái niệm và nguyên lí để trình bày trong buổi triển lãm.

 Xin chúc mừng đến tất cả học sinh với sự tham gia nhiệt tình của các em, nhưng đặc biệt phải kể đến Sam và Jake (6G) đã thể hiện tinh thần của một công dân có trách nhiệm, với mô hình xe hơi tái chế. Ba đội chiến thắng là:

Giải  3 – Kevin, Mark và An (IGCSE 1) – “Khảo sát về tính hấp thu nước của natri polyacrylate”.

Giải nhì – Lucia, Nikki và Ram (IGCSE 1) – “Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức hút của nam châm ”.

Giải nhất – Stephen, Hạnh và Uyên (8L) – “Khảo sát sự bay hơi của chất lỏng”.

1. 1st place -Hanh , Uyen and Stephen (8L)

2. 2nd place _ Lucia, Nikki and Ram (IGCSE 1)

3. 3rd place - Kevin, Mark and An (IGCSE 1)

4. Sam and Jake (6G)

5

6

7

8

9

10