Giờ lập trình, Công nghệ thông tin và các dự án về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học tại trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu.

Giờ lập trình, Công nghệ thông tin và các dự án về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học tại trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu.

Cùng với sự nâng cấp hệ điều hành Microsoft Windows 10 cho máy tính, học sinh ở các lớp ICT, trong học phần này, đã được học về phần mềm văn phòng, lập trình máy tính, đánh máy, ứng dụng trên di động và phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật trên máy tính (CAD).

Học sinh từ lớp 1 trở lên sẽ tham gia vào Giờ lập trình tại Trường Quốc tế Singapore vào tuần sau từ thứ Hai (4/12) đến thứ Sáu (8/12). Học sinh sẽ thực hiện hoạt động Giờ lập trình trong giờ học Công nghệ thông tin. Học sinh sẽ được học và áp dụng kiến thức về khoa học máy tính và kỹ năng máy tính sử dụng trong thế kỷ 21.

Giờ lập trình là gì? Đây là sự kiện toàn cầu diễn ra trong Tuần lễ Khoa học Máy tính vào tháng 12, đã thu hút đến 100.000.000.000 học sinh tên 181 quốc gia tham gia. Giờ lập trình là là một giờ giới thiệu về khoa học máy tính, được thiết kế để mã rõ ràng và hiển thị mà bất cứ ai có thể học những điều cơ bản.

Lập trình là gì? Lập trình máy tính là chúng ta có thể tạo ra phần mềm máy tính, các ứng dụng và trang web phổ biến, điều này đã trở thành một kỹ năng quan trọng cho học sinh học công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành Giờ lập trình, mỗi học sinh sẽ nhận được một Giấy chứng nhận tham gia Giờ lập trình.

Phát triển Công nghệ thông tin, Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học và Kỹ năng làm việc trong tương lai – các học sinh lớp 5 đang học về cấu trúc và cách sử dụng phần mềm CAD(Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính)/ CAM (Sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính) của AUTODESK (Nhà sản xuất phần mềm thiết kế 2-D và 3-D) trong khi các học sinh lớp 6 đã phát triển các ứng dụng di động và ứng dụng thông minh với phần mềm Android. Dự án của học sinh sẽ được trình bày trong Hội chợ Khoa học, công nghệ, Kỹ thuật và Toán học và triễn lãm vào cuối năm học 2018. Các kỹ năng đặc biệt này rất có ích đối với sự phát triển của mỗi học sinh tại Trường Quốc tế Singapore nhằm chuẩn bị cho công việc và sự nghiệp tương lai của các em, cũng như là ưu tiên hàng đầu về Công nghệ thông tin và giáo dục Khoa học, công nghệ, Kỹ thuật và Toán học  ở Việt Nam.

1

2

3

4

5