Phát Động Tuần Trái Đất🌏🌏

🤹️🤹Tuần Trái đất là một sự kiện sôi động, gắn kết cộng đồng trường học của chúng ta lại với nhau để tôn vinh hành tinh của chúng ta. Mr. Seth, Giám đốc khu vực của STEM đã tổ chức các hoạt động nhằm mục đích truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho các em thực hiện những hành động có ý nghĩa vì môi trường và trở thành Công dân toàn cầu năng động và có trách nhiệm.

🌈🌈Tuần Trái đất là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng mọi hành động đều có giá trị. Hãy tiếp tục học hỏi, truyền cảm hứng và bảo vệ hành tinh xinh đẹp của chúng ta.