Yearly Archives: 2020 (page 2)

Principal’s message

It is a pleasure to introduce you to Singapore International School @ Vung Tau.  Our school and its programmes provide a unique and successful study pathway within the international school community located in Vietnam. Eastern Values, Western Education, Global Citizens…

Continue reading »

Bản tin tháng 6 năm 2020

Bản tin tháng 6 năm 2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter June 2020 – Tiếng Anh Newsletter June 2020 – Tiếng Việt

Continue reading »

Bản tin tháng 5 năm 2020

Bản tin tháng 5 năm 2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản Tin Tháng 5 – 2020 – SISVT – Tiếng Việt Bản…

Continue reading »

Bản tin tháng 12 năm 2019

Bản tin tháng 12 năm 2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản Tin Tháng 12 năm 2019 – English Bản Tin Tháng 12…

Continue reading »