Yearly Archives: 2016 (page 3)

CHUYẾN CẮM TRẠI

Năm nay chuyến cắm trại của trường được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Ngọc Xương, Long Hải. 40 học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 hào hứng tham gia chinh phục những thử thách như dựng…

Continue reading »

CUỘC THI ĐÁNH VẦN

Cuộc thi đánh vần đầu tiên tại trường SIS @ Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp! Các em học sinh của tất cả các khối lớp từ tiểu học đến trung học đã tham gia thật hào hứng. Vivian…

Continue reading »

Bản tin tháng 3/2016

Bản tin tháng 3/2016 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 3/2016 Bản tin tháng 3/2016 _ Tiếng Việt

Continue reading »

Bản tin tháng 2/2016

Bản tin tháng 2/2016 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 2/2016 Bản tin tháng 2/2016 _ Tiếng Việt

Continue reading »

Bản tin tháng 1/2016

Bản tin tháng 1/2016 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 1/2016 Bản tin tháng 1/2016 _ Tiếng Việt

Continue reading »