Tin Tức Và Sự Kiện

Newsletter

Bản tin tháng 8 năm 2020

Bản tin tháng 8 năm 2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter August 2020_Tiếng Việt Newsletter August 2020_Tiếng Anh

Continue reading »

index

Principal’s message

It is a pleasure to introduce you to Singapore International School @ Vung Tau.  Our school and its programmes provide a unique and successful study pathway within the international school community located in Vietnam. Eastern Values, Western Education, Global Citizens…

Continue reading »

Newsletter

Bản tin tháng 6 năm 2020

Bản tin tháng 6 năm 2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Newsletter June 2020 – Tiếng Anh Newsletter June 2020 – Tiếng Việt

Continue reading »

newletter

Bản tin tháng 5 năm 2020

Bản tin tháng 5 năm 2020 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản Tin Tháng 5 – 2020 – SISVT – Tiếng Việt Bản…

Continue reading »

Newsletter

Bản tin tháng 12 năm 2019

Bản tin tháng 12 năm 2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản Tin Tháng 12 năm 2019 – English Bản Tin Tháng 12…

Continue reading »

Newsletter

Bản tin tháng 11 năm 2019

Bản tin tháng 11 năm 2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Bản tin tháng 11 năm 2019-Tiếng Việt Bản tin tháng 11 năm…

Continue reading »