Đội Ngũ Giáo Viên

All-Staff

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Dudley-Peter-Schroeder

  Thầy DUDLEY PETER SCHROEDER

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Đại học về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Cao đẳng về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân Lực
  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Luật Thương mại
  • Chứng chỉ IV về Đào tạo và Đánh giá
  MR-MARK

  Thầy MARK ALLEN ROZIC

  Hiệu Phó

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Đại học về Giáo dục Tiểu học
  • Thạc sĩ về Nghiệp vụ Sư phạm
 • Phụ trách chương trình Quốc tế

  Phụ trách chương trình Quốc tế

  Reuben

  Thầy REUBEN DRAKE

  Trưởng học vụ

  BẰNG CẤP :

  • Thạc sĩ chuyên ngành sư phạm
  • Chứng nhận sau đại học chuyên ngành sư phạm
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh
  NGUYEN-THI-THIEN-AN

  Cô NGUYỄN THỊ THIÊN ÂN

  Phụ trách Chương trình Việt Nam

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ ứng dụng
  • Cử nhân Đại học chuyên ngành Tiếng Anh
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo Hiệu trưởng
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
  MARIANNE-CECILIA-BAATJES

  Cô MARIANNE CECILIA BAATJES

  Phụ trách Học vụ

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (TEFL và TESOL)
  • Chứng chỉ IV – Đánh giá và Đào tạo
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Danh sách đội ngũ giáo viên trong năm học 2017 – 2018.

  Giáo viên Mẫu giáo

  Giáo viên Tiểu học

  Giáo viên Trung học

  Giáo viên Bộ môn

  Giáo viên Bộ môn Việt Nam