Đội Ngũ Giáo Viên

Untitled

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Dudley-Peter-Schroeder

  Thầy DUDLEY PETER SCHROEDER

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Đại học về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Cao đẳng về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân Lực
  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Luật Thương mại
  • Chứng chỉ IV về Đào tạo và Đánh giá
  220

  Thầy MARK ALLEN ROZIC

  Hiệu Phó

  BẰNG CẤP:

  • Thạc sĩ về Nghiệp vụ Sư phạm
  • Cử nhân Đại học về Giáo dục Tiểu học
 • Phụ trách chương trình

  Phụ trách chương trình

  36

  Thầy REUBEN DRAKE

  Trưởng học vụ

  BẰNG CẤP :

  • Thạc sĩ chuyên ngành sư phạm
  • Chứng nhận sau đại học chuyên ngành sư phạm
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh
  19

  Thầy Nguyễn Văn Cộng

  Phụ trách Chương trình Việt Nam

  BẰNG CẤP:

  •  Bằng Tốt Nghiệp Sư Phạm Toán – Đaị Học Sư Phạm Vinh
  • Chứng Chỉ Khóa Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Và Công Chức Nhà Nước – Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa tập huấn: Đánh Gía Ngoài Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thông – Cục Khảo Thí và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục
  • Giấy Chứng Nhận đã hoàn thành khóa học Quản trị hiệu quả trường học – Dự Án Hỗ Trợ Đổi Mới Quản Lý Giáo Dục (Bộ Gíao Dục Đào Tạo)
    
  34

  Cô MARIANNE CECILIA BAATJES

  Phụ trách Học vụ

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài (TEFL và TESOL)
  • Chứng chỉ IV – Đánh giá và Đào tạo
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Danh sách đội ngũ giáo viên trong năm học 2018 – 2019.

  Giáo viên Mẫu giáo

  Giáo Viên Tiểu Học

  Giáo viên Trung học

  Giáo viên Bộ môn

  Giáo viên Bộ môn Việt Nam