Năm học 2020 – 2021

 • Các hoạt động chính

  Chào mừng quay lại trường

  Chào mừng quay lại trường

  Trung Thu Tại SIS@VUNGTAU

  Halloween

  NGÀY HỘI THỂ THAO 2020

  Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam

  Lể Hội Giáng Sinh

  TẾT

  Hội Chợ Khoa Học

 • Các sự kiện đặc biệt

  Ngày Hội Thể Thao