Monthly Archives: December 2017

Bản tin tháng 11/2017

Bản tin tháng 11/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. November Newsletter 2017 – English November Newsletter 2017-Vietnamese

Continue reading »

Giờ lập trình, Công nghệ thông tin và các dự án về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học tại trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu.

Giờ lập trình, Công nghệ thông tin và các dự án về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học tại trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu. Cùng với sự nâng cấp hệ điều hành Microsoft Windows 10 cho…

Continue reading »